JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

2012

Domstolsverket ger förslag som kan underlätta för domstolarna att upprätthålla ordningen
[2012-12-27]   Domstolsverket
Domstolsverket har på regeringens uppdrag kartlagt hur ordningen i domstolarna upprätthålls. Resultatet av undersökningen visar att domstolarnas beredskap fö...

Dom i målet om mordet på Kantatgatan
[2012-12-21]   Malmö tingsrätt
Malmö tingsrätt kommer att meddela dom i målet fredagen den 11 januari 2013.

Ingen ändring i målet om stölden från mannen på tunnelbanespåret (B 9713-12)
[2012-12-21]   Svea hovrätt
Svea hovrätt har i dag meddelat dom i målet mot den 28-åring som stal från en man som hade fallit ned på ett tunnelbanespår. I hovrätten begärde åklagaren at...

Högsta domstolen meddelar beslut i det s.k. IPRED-målet
[2012-12-21]   Högsta domstolen
Högsta domstolen förelägger internetleverantör att till upphovsrättshavare lämna ut namn och adress till den som använt en viss IP-adress vid misstänkta...

Eventuell skada på rennäringen runt om blivande gruva i Fäbodliden ska inte ersättas i förväg
[2012-12-20]   Umeå tingsrätt
Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt har idag avgjort ett överklagande från Vapstens sameby om ersättning för att mark tas i anspråk för blivande gruv...

Nya domarutnämningar
[2012-12-20]   Domstolsverket
Regeringen har 2012-12-20

Nytt tillstånd till omtvistad gruva i Svappavaara
[2012-12-20]   Umeå tingsrätt
Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt ger i idag LKAB nytt tillstånd till bolagets järnmalmsgruva vid Gruvberget i Svappavaara i Kiruna kommun....