JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

2009

Rättshjälp och taxor 2010
[2009-12-30]  
Nu har årets upplaga av Rättshjälp och taxor kommit. Rättshjälp och taxor är en årligen utkommen broschyr som beskriver rättshjälpslagens bestämmelser om...

Solna tingsrätt har i dag meddelat dom i "OG-målet"
[2009-12-23]   Solna tingsrätt
Solna tingsrätt har idag den 23 december 2009 dömt flera män med koppling till gruppen Original Gangsters "OG" för grovt narkotikabrott, försök till grov...

Dom i Stora Höga-målet
[2009-12-22]   Uddevalla tingsrätt
Tingsrätten har denna dag meddelat dom i det sk Stora Höga-målet där två angripare stod åtalade dels för mord genom skjutning av en person efter inbrytning i...

Svea hovrätt beviljar resning i det s.k. Quick-ärendet (Ö 3147-09)
[2009-12-17]   Svea hovrätt
Svea hovrätt har i dag beviljat Sture Bergwall (tidigare Thomas Quick) resning. Hovrättens beslut gäller en tingsrättsdom från 1997 där Sture Bergwall dömdes...

Miljödomstolen avslår Stockholm Hamn AB:s ansökan
[2009-12-10]   Nacka tingsrätt
Miljödomstolen har idag avslagit Stockholm Hamn AB:s ansökan om tillstånd till anläggande och drift av hamn vid Norviksudden i Nynäshamns kommun.

Sveriges Domstolar har ny webbplats
[2009-12-04]   Domstolsverket
Nu har vi lanserat en ny version av Sveriges Domstolars gemensamma webbplats, domstol.se. Vi har genomfört en rad synbara förändringar för att webbplatsen...

Tingsrätten bifaller yrkande om informationsföreläggande
[2009-12-04]   Södertörns tingsrätt
Södertörns tingsrätt har idag bifallit AB Svensk Filmindustris, PAN Vision Publishing AB:s, Filmlance International AB:s och Yellowbird W-2 AB:s (Filmbolagen...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > »