JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

2008

Rättshjälp och taxor 2009
[2008-12-22]  
Nu har årets upplaga av Rättshjälp och taxor kommit. Rättshjälp och taxor är en årligen utkommen broschyr som beskriver rättshjälpslagens bestämmelser om...

Nytt nummer av Domkretsen
[2008-12-19]  
I Domkretsen nummer 4 kan man bland annat läsa om brukarundersökningar i Västsverige. Hur har undersökningarna gått till och vad har de gett för resultat?

Miljödomstolen har idag avslagit Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd till kalkbrytning i Bunge på Gotland
[2008-12-19]   Nacka tingsrätt
Miljödomstolen har idag meddelat dom i målet som gäller Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till täkt av kalksten på fastigheten Gotland...

Ny timkostnadsnorm för 2009
[2008-12-17]  
Regeringen har fattat beslut om ny timkostnadsnorm. Normen för 2009 räknas upp med 23 kr eller 2,13 procent. Timkostnadsnormen blir därmed 1 104 kr exklusive...

Trond Sefastsson döms för mutbrott och bokföringsbrott till villkorlig dom och dagsböter
[2008-12-04]   Stockholms tingsrätt - Avdelning 6
Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i det mål där journalisten och juristen Trond Sefastsson stått åtalad för grovt mutbrott i två fall.

Ökat förtroende för domstolarna
[2008-12-02]  
Förtroendeutredningen har i dag överlämnat betänkandet Ökat förtroende för domstolarna - strategier och förslag (SOU 2008:106) till justitieminister Beatrice...

Svea hovrätt håller huvudförhandling i det s.k. Arbogamålet (B 8390-08, avd. 8)
[2008-11-26]   Svea hovrätt
Information om tider för huvudförhandling

1 2 3 4 5 6 7 > »