JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Nya domarutnämningar
[2018-02-22]   Domstolsverket
Regeringen har 2018-02-22

Hovrätten meddelar dom i Arbogamålet
[2018-02-22]   Svea hovrätt
Tisdagen den 27 februari 2018 klockan 14.00 meddelar hovrätten dom i det s.k. Arbogamålet. I samband med att domen meddelas kommer hovrätten att publicera et...

2018-02-22 Tid för dom
[2018-02-22]   Nacka tingsrätt
Mark- och miljödomstolens ställningstagande till landstingets ansökan om tillstånd till grundvattenbortledning m.m. redovisas i en dom som ges den 25 maj 201...

Inget prövningstillstånd i mål om licensjakt efter varg 2018
[2018-02-22]   Högsta förvaltningsdomstolen
Högsta förvaltningsdomstolen har i dag, den 22 februari 2018, beslutat att inte meddela prövningstillstånd i mål om licensjakt efter varg under tiden 2 janua...

Svenska Handbollslandslaget vinner i kammarrätten
[2018-02-22]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Kammarrätten i Stockholm har ändrat förvaltningsrättens dom i ett skattemål och bifallit Svenska Handbollslandslaget AB:s överklagande.

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt
[2018-02-21]   Högsta förvaltningsdomstolen
Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Nytt blogginlägg om livstids fängelse
[2018-02-20]   Södertörns tingsrätt
I veckans blogginlägg skriver tingsfiskalen Carolina Wiger om livstids fängelse.Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv