JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Hovrätten ogillar åtal för mord och medhjälp till mord i Helsingborg
[2018-10-17]   Hovrätten över Skåne och Blekinge
Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål om mord på en 20-årig man i Helsingborg i oktober förra året samt bl.a. människorov och grovt olaga hot. Tingsrätt...

Blogginlägg om Brottsofferfonden
[2018-10-16]   Södertörns tingsrätt
Veckans blogginlägg handlar om Brottsoffermyndigheten, deras forskningsarbete och övriga verksamhet.

Beslut i mål om resning
[2018-10-16]   Högsta förvaltningsdomstolen
En italiensk båtdesigner överklagade utan framgång Skatteverkets beslut om särskild löneskatt på royaltyintäkter från Sverige. Efter att kammarrättens dom va...

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs upphandling av flygplan ska göras om
[2018-10-16]   Förvaltningsrätten i Uppsala
Förvaltningsrätten har idag meddelat dom i mål rörande Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs upphandling av sex ambulansflygplan och beslutat att...

Smuggling av pappersark impregnerade i kokain
[2018-10-16]   Attunda tingsrätt
Tingsrätten har idag meddelat dom mot två personer som åtalats för bl.a. synnerligen grov narkotikasmuggling.

Skogsstyrelsens vägledning om en avverkning kan överklagas
[2018-10-16]   Kammarrätten i Göteborg
Skogsstyrelsen har skrivit en vägledning till en skogsägare som har anmält att han planerar att avverka. Kammarrätten bedömer att vägledningen har den faktis...

Dom i mål om rättsprövning
[2018-10-12]   Högsta förvaltningsdomstolen
Dom i mål om rättsprövning av beslut om utvidgat strandskydd inom Kronobergs län.Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv