JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Bevaka förhandling

Enligt regeringsformen ska domstolsförhandlingar vara offentliga. Det innebär att du som är journalist i de flesta fall har rätt att närvara vid rättegångar vid Sveriges domstolar. 

Uppmärksammade mål

I medialt uppmärksammade mål där många är intresserade av att närvara kan domstolen ibland av utrymmesskäl besluta om hur platserna i rättssalen ska fördelas. Då kan du som journalist behöva kunna legitimera dig med presslegitimation. Det kan även vara så att du behöver anmäla din närvaro i förväg.

Säkerhetskontroll

Besökare i domstolens lokaler kan omfattas av säkerhetskontroll enligt föreskrifter i lag. Sådana kontroller beslutas av domstolen. Många domstolar omfattas av fast säkerhetskontroll. Den domstol som inte har fast säkerhetskontroll kan ta beslut om säkerhetskontroll i samband med enskild förhandling. Förhandlingar med många besökare kan innebära kö vid inpassering. Tänk på att komma i god tid.

Fotografera och filma

Det är enligt lag förbjudet att fotografera och filma inne i rättssalen. Från och med den 1 juli 2019 är det också förbjudet att utifrån fotografera och filma in i rättssalen.

Elektronisk utrustning

Från och med den 1 juli 2019 är det inte tillåtet för besökare att använda elektronisk utrustning som kan ta upp bild i rättssalen. Det gäller exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och smarta klockor, som ska vara avstängda och undanstoppade i rättssalen. Det är däremot tillåtet att använda diktafon för ljudupptagning.

Rättens ordförande kan besluta om undantag för bl.a. journalister när det gäller användning av elektronisk utrustning. Även här bör du vara beredd på att kunna legitimera dig.

Tillgång till trådlöst nätverk

Som journalist kan du få tillgång till trådlöst nätverk på alla domstolar. För att kunna använda det trådlösa nätverket behövs lösenord. Du som är journalist hämtar ut lösenord i domstolens reception. För att få lösenord behöver du visa din legitimation.

Stängda dörrar

Rätten kan besluta om stängda dörrar bland annat när den åtalade i ett brottmål är under 21 år, i mål om sexualbrott eller när uppgifter som rör den åtalades personliga eller ekonomiska förhållanden kommer fram. Förhör med den som är under femton år eller som lider av en psykisk störning får hållas inom stängda dörrar.

Oftast gäller beslutet om stängda dörrar bara en begränsad del av förhandlingen. Den blir då åter offentlig när de skyddade uppgifterna eller förhören är avklarade. Domstolen talar om när dörrarna stängs och när förhandlingen blir offentlig igen.

Rättens överläggning sker vanligen inom stängda dörrar. Om dom eller beslut avkunnas görs detta dock offentligt.

I förvaltningsrätt och kammarrätt är dörrarna ofta stängda i mål som rör vård av unga, missbrukare eller psykiskt sjuka.

 
Senast ändrad: 2019-06-11