JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Snabbguide - klicka dig igenom Sveriges Domstolar

Allmänna domstolar

De allmänna domstolarna består av tre instanser: tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Här handläggs bland annat brottmål, familjerelaterade mål och tvistemål mellan företag eller enskilda individer.

Högsta
domstolen
Hovrätt Tingsrätt
samt mark- och
miljödomstol


Senast ändrad: 2016-08-30