JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

WARTNIX är inte förväxlingsbart med WARTNER

[2019-07-02] Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen har i ett mål om hävning av varumärkesregistrering kommit fram till att varumärket WARTNIX inte är förväxlingsbart med det äldre EU-varumärket WARTNER. Patent- och marknadsöverdomstolen har därmed gjort samma bedömning som Patent- och marknadsdomstolen. Beslutet får inte överklagas.

 

Senast ändrad: 2019-07-02

Avgörandet

PMÖÄ 3678-18

Beställning av avgörandet
Svea hovrätts arkiv
e-post: arkivet.svea@dom.se
tfn: 08-56167330