JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Upphävt vitesförbud i mål om varumärkesintrång rörande ompaketerade läkemedel

[2019-09-06] Patent- och marknadsöverdomstolen

I ett mål om interimistiskt vitesförbud enligt varumärkeslagen har Patent- och marknadsöverdomstolen, till skillnad från Patent- och marknadsdomstolen, bedömt att en parallellimportör av läkemedel gjort sannolikt att det är objektivt nödvändigt att ompaketera vissa läkemedel för att få tillgång till den svenska marknaden. Patent- och marknadsöverdomstolen har ansett att det under sådana förhållanden inte föreligger sannolika skäl för att varumärkesintrång eller förberedelse till intrång har förekommit och har upphävt Patent- och mark-nadsdomstolens beslut om vitesförbud.

Senast ändrad: 2019-09-11

Avgörandet

PMÖ 8760-19

Beställning av avgörandet
Svea hovrätts arkiv
e-post: arkivet.svea@dom.se
Tfn: 08-561 67 30