JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Patent avseende en anordning för sammankoppling av delar i byggnadsställning förklaras ogiltigt

[2018-06-21] Patent- och marknadsöverdomstolen

Frågan i målet har i första hand gällt om ändringar som gjorts i ett patent har stöd i grundhandlingarna eller inte. Patent- och marknadsöverdomstolen har kommit fram till att patentet efter en patentbegränsning i Patent- och registreringsverket kommit att omfatta något som inte framgick av patentansökan på ingivningsdagen. Patent- och marknadsöverdomstolen har också tagit ställning till ett yrkande om ytterligare begränsning av patentet och kommit fram till att inte heller det har stöd i grundhandlingarna. Patentet har därför förklarats ogiltigt i dess helhet och Patent- och marknadsdomstolens dom har ändrats i enlighet med detta. Patent- och marknadsöverdomstolen har inte funnit skäl att göra undantag från huvudregeln att domstolens domar inte får överklagas.

Senast ändrad: 2018-06-21

Avgörandet

PMT 7239-17

Beställning av avgörandet
Svea hovrätts arkiv
e-post: arkivet.svea@dom.se
tfn: 08-561 673 30