JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Patent- och marknadsöverdomstolen avslår Konkurrensverkets talan om förbud mot företagskoncentration

[2016-11-24] Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen har idag, i sitt första mål om företagskoncentration, avslagit Konkurrensverkets talan om förbud mot Logstor Sverige Holding AB:s förvärv av Powerpipe Systems AB. Företagen är tillverkare av fjärrvärmerör och leverantörer till flera stora svenska energibolag.

Stockholms tingsrätt avslog i augusti 2016 Konkurrensverkets talan om förbud mot en företagskoncentration mellan Logstor och Powerpipe. Konkurrensverket överklagade till Patent- och marknadsöverdomstolen, som idag har fastställt tingsrättens domslut.

Patent- och marknadsöverdomstolen har kommit fram till att företagskoncentrationen inte är ägnad att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens i Sverige. Huvudfrågan i målet har varit avgränsningen av den relevanta geografiska marknaden. Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att Konkurrensverket inte styrkt att den relevanta geografiska marknaden är Sverige. Domstolen har i stället utgått från Logstorbolagens och Powerpipes inställning att marknaden omfattar EES-området och Schweiz. Domstolen har inte funnit stöd för att sammanslagningen mellan bolagen skulle medföra att bolagen får en dominerande ställning på denna marknad eller att sammanslagningen ändå skulle påverka konkurrensen i Sverige negativt.  Patent- och marknadsöverdomstolen har därför kommit till slutsatsen att det inte finns stöd för att förbjuda koncentrationen. Patent- och marknadsöverdomstolens dom får inte överklagas.

Detta är första gången på 18 år som ett mål om företagskoncentration prövas av högsta instans.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv arkivet.svea@dom.se
tel. 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2016-11-24

För mer information kontakta:

Christine Lager
Hovrättslagman
08-561 675 41, 070-267 91 36

Eva Edwardsson
Hovrättsråd
08-561 675 27, 073-744 69 86

Målnummer:

PMT 7499-16