JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Patent- och marknadsöverdomstolen tillåter fastställelsetalan i mål om ersättningsskyldighet på grund av upphovsrättsintrång

[2016-10-31] Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen har prövat frågan om fastställelsetalan rörande ersättningsskyldighet ska tillåtas i ett mål om upphovsrättsintrång mellan en sverigedemokratisk riksdagsledamot och Sveriges Television Aktiebolag. Till skillnad från tingsrätten (numera Patent- och marknadsdomstolen) har Patent- och marknadsöverdomstolen bedömt att fastställelsetalan ska tas upp till prövning. Tingsrättens beslut har undanröjts och målet återförvisats till Patent- och marknadsdomstolen.

Beslutet kan beställas från hovrättens arkiv arkivet.svea@dom.se
tel. 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2016-10-31

För mer information kontakta:

Kajsa Bergqvist
hovrättsråd
08-561 675 14

Mål

PMÖ 1785-16