JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Patent- och marknadsöverdomstolen har undanröjt ett beslut av Patent- och marknadsdomstolen i sin helhet på grund av grovt rättegångsfel.

[2018-07-19] Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen har undanröjt Patent- och marknadsdomstolens beslut i sin helhet på grund av grovt rättegångsfel. Patent- och marknadsdomstolen har i ett mål om patentintrång avslagit en ansökan om intrångsundersökning som käranden i målet hade riktat mot två andra bolag än svarandebolaget.  Senare har Patent- och marknadsdomstolen i ett nytt slutligt beslut skrivit av målet såvitt avser de två andra bolagen och tillerkänt dem ersättning för sina rättegångskostnader. Efter att beslutet att tillerkänna de andra bolagen ersättning för rättegångskostnader överklagats konstaterade Patent- och marknadsöverdomstolen att Patent- och marknadsdomstolens beslut att avslå begäran om intrångsundersökning var det beslut varigenom Patent- och marknadsdomstolen skilde saken ifrån sig vad gällde de två andra bolagen. Patent- och marknadsdomstolen hade därefter inte rätt att genom ett nytt slutligt beslut vare sig skriva av målet eller bestämma om rättegångskostnader i förhållande till de två andra bolagen. Patent- och marknadsöverdomstolen har undanröjt beslutet i sin helhet. Eftersom rättegångskostnadsfrågan inte längre kan prövas har målet inte återförvisats till underinstansen.

Patent- och marknadsöverdomstolen har inte lämnat ventil för överklagande.

 

Patent- och marknadsöverdomstolen har samtidigt avgjort ett ärende med identiska förhållanden där upprinnelsen var en begäran om intrångsundersökning på upphovsrättslig grund (PMÖ 11552-17).

Senast ändrad: 2018-07-19

Avgörandet

PMÖ 11554-17

PMÖ 11552-17

Beställning av avgörandet
Svea hovrätts arkiv
e-post: arkivet.svea@dom.se
tfn: 08-56167330