JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Patent- och marknadsöverdomstolen har avslagit en ansökan om informationsföreläggande i ett mål om varumärkesintrång

[2018-07-20] Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen har upphävt Patent- och marknadsdomstolens beslut i ett mål om informationsföreläggande enligt 9 kap. 1 § varumärkeslagen (2010:1877) sedan Patent- och marknadsöverdomstolen, till skillnad från underrätten, bedömt att sökanden inte visat sannolika skäl för intrång. I målet har uppkommit frågor om bevisbördans placering och bevisvärdet av en varumärkesregistrering, när motparten invänt att registreringen inte är giltig.

Senast ändrad: 2018-07-20

Avgörandet

PMÖ 11215-17

Beställning av avgörandet
Svea hovrätts arkiv
e-post: arkivet.svea@dom.se
tfn: 08-56167330