JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Patent- och marknadsöverdomstolen har avslagit ansökningar om informationsföreläggande

[2018-08-15] Patent- och marknadsöverdomstolen

Två ansökningar om informationsföreläggande mot internetleverantörer avseende namn och adresser till användare av IP-adresser har avslagits, eftersom det inte visats sannolika skäl för upphovsrättsintrång. Även fråga om ny bevisning ska tillåtas. När det gäller kravet på giltig ursäkt i 50 kap. 25 § tredje stycket rättegångsbalken har Patent- och marknadsöverdomstolen uttalat att en mildare syn som regel bör gälla vid överklagade beslut i ärenden om informationsförelägganden än i tvistemål som handläggs enligt reglerna i 50 kap. rättegångsbalken.

Senast ändrad: 2018-08-15

För mer information kontakta:

Johan Holmquist
tf. hovrättsassessor
08-561 675 16

Avgörandet

PMÖÄ 9695-17
PMÖÄ 9696-17

Beställning av avgörandet
Svea hovrätts arkiv
e-post:arkivet.svea@dom.se
tfn: 08-56167330