JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Patent- och marknadsöverdomstolen beviljar prövningstillstånd i mål om missbruk av dominerande ställning

[2017-05-08] Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen har den 4 maj 2017 beviljat prövningstillstånd i målet Swedish Match North Europe AB mot Konkurrensverket. Bolaget dömdes i februari i år av Patent- och marknadsdomstolen att betala ca 38 miljoner kr i konkurrensskadeavgift. Det påstådda missbruket har skett på marknaden för försäljning av snus till återförsäljare i Sverige.

Senast ändrad: 2017-05-08

Målnummer:

PMT 1988-17