JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Patent- och marknadsöverdomstolen avgör mål om patentintrång genom parkeringstjänster

[2016-11-23] Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen har den 17 november 2016 meddelat dom i ett mål om patentintrång. Ett bolags tjänster för att köpa parkeringstillstånd via SMS respektive genom en applikation har inte ansetts göra intrång i ett patent för ett förfarande och en anordning för att med en mobilstation trådlöst kontrollera en försäljningstransaktion från en varuautomat (t.ex. genom ett SMS från en mobiltelefon). Intrång har inte ansetts föreligga vare sig enligt patentets ordalydelse eller genom ekvivalens.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv arkivet.svea@dom.se
tel. 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2016-11-23

Mål

PMT 744-16