JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Patent- och marknadsöverdomstolen avgör fråga om rättegångskostnader i mål om informationsföreläggande (upphovsrätt)

[2016-11-18] Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen har i mål om informationsföreläggande mot en internetleverantör avseende namn och adress till användare av IP-adresser, där det finns sannolika skäl för att upphovsrättsintrång i filmer förekommer, förpliktat internetleverangören att ersätta rättighetshavaren för rättegångskostnader. Möjligheten i 53 e § tredje stycket tredje meningen upphovsrättslagen (1960:729) att bestämma att vardera parten ska svara för sina rättegångskostnader har getts en begränsad tillämpning.

Beslutet kan beställas från hovrättens arkiv arkivet.svea@dom.se
tel. 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2016-11-18

För mer information kontakta:

Carl Josefsson
hovrättsråd
08-561 675 13

Mål

PMÖÄ 660-16