JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Patent- och marknadsöverdomstolen ändrar inte Stockholms tingsrätts dom i ett mål gällande ett påstått kartellsamarbete på flyttmarknaden

[2017-11-29] Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen ändrar inte Stockholms tingsrätts dom i ett mål gällande ett påstått kartellsamarbete på flyttmarknaden. Konkurrensverkets yrkande om konkurrensskadeavgift avslås, eftersom bolagens avtalade konkurrensklausuler inte har ansetts ha ett konkurrensbegränsande syfte.

Patent- och marknadsöverdomstolens dom återfinns under fliken Avgöranden ovan.

Senast ändrad: 2017-11-29

För mer information kontakta:

Eva Edwardsson
hovrättsråd
0737446986

Målnummer:

PMT 7498-16