JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om varumärkesintrång avseende parallellimporterade läkemedel

[2018-06-13] Patent- och marknadsöverdomstolen

Mål om varumärkesintrång med yrkande om vitesförbud och skadestånd avseende parallellimporterade läkemedel som ompaketerats och märkts om av parallellimportören. Patent- och marknadsöverdomstolen har, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, funnit att parallellimportörens användning av varu-märkena utan att på förpackningarna ange vem som är registrerad varumärkesinnehavare inte har utgjort varumärkesintrång. Vidare har Patent- och marknadsöverdomstolen, också i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, funnit att parallellimportörens användning av varumärkena utan att notifiera varumärkesinnehavaren om vissa förändringar på förpackningar som sedan tidigare saluförs inte heller har utgjort varumärkesintrång. Patent- och marknadsöverdomstolen har därmed funnit att talan inte kan vinna bifall och fastställt Patent- och marknadsdomstolens domslut.

Senast ändrad: 2018-06-20

Avgörandet

PMT 2901-17

Beställning av avgörandet
Svea hovrätts arkiv
e-post: arkivet.svea@dom.se
tfn: 08-56167330