JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Patent- och marknadsöverdomstolen har avslagit en ansökan om informationsföreläggande i ett mål om varumärkesintrång

[2018-07-20] Patent- och marknadsöverdomstolen

I ett mål om varumärkesintrång har Patent- och marknadsdomstolen tidigare beslutat om informationsföreläggande i vilket den påstådda intrångsgöraren förelagts att lämna viss information till käranden. Sedan sådan information som avsågs i föreläggandet hade lämnats har käranden framställt ett nytt yrkande om informationsföreläggande avseende samma information som omfattades av det tidigare informationsföreläggandet samt avseende bl.a. vissa ytterligare uppgifter i form av information om s.k. batchkoder, tillverkningsdatum och bäst före-datum. Patent- och marknadsöverdomstolen har, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, funnit dels att ett nytt informationsföreläggande avseende samma information som avsågs i det tidigare föreläggandet inte bör komma i fråga i den aktuella situationen, dels att den information som efterfrågats från den påstådda intrångsgöraren avseende batchkoder m.m. inte är att betrakta som information om varornas ursprung och distributionsnät. Yrkandet har därför lämnats utan bifall.

Senast ändrad: 2018-07-20

Avgörandet

PMÖ 4808-18

Beställning av avgörandet
Svea hovrätts arkiv
e-post: arkivet.svea@dom.se
tfn: 08-56167330