JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ingen skyldighet att betala ersättning enligt upphovsrättslagen för radio i hyrbilar

[2018-01-17] Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen har idag meddelat dom i en tvist om ersättningsskyldighet enligt 47 § upphovsrättslagen. En av huvudfrågorna i målet var om det skett en ”överföring till allmänheten” när ett företag hyrt ut bilar utrustade med radio och hyrestagarna därigenom fått tillgång till ljudupptagningar som är skyddade enligt upphovsrättslagen.

Patent- och marknadsöverdomstolen har vid sin prövning tillämpat de kriterier som EU-domstolen slagit fast i bl.a. mål C-117/15 Reha Training. Av central betydelse för bedömningen var principen att enbart tillhandahållandet av de fysiska förutsättningarna för att möjliggöra en överföring inte utgör en överföring i EU-rättens mening. Exempelvis är enbart installationen av en radio inte tillräcklig för att det ska vara fråga om en överföring. Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning innebär att hyrbilsföretaget inte har överfört ljudupptagningar som omfattas av utövande konstnärers rättigheter till allmänheten vid dess uthyrning av fordon utrustade med radio. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför fastställt att hyrbilsföretaget inte är skyldigt att betala ersättning för någon användning av ljudupptagningarna.

Två ledamöter var skiljaktiga och ansåg att det skett en överföring till allmänheten.

I målet fanns även ett yrkande om att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Patent- och marknadsöverdomstolen fann emellertid att det inte fanns behov av något förhandsavgörande för att kunna döma i målet.

Patent- och marknadsöverdomstolen har tillåtit att domen får överklagas till Högsta domstolen.

Senast ändrad: 2018-01-17

För mer information kontakta:

Ulrika Ihrfelt
Hovrättsråd och vice ordförande
08-561 67 315

Adrian Engman
Hovrättsråd, referent
08-561 67 522

Avgörandet

PMT 3547-17

Beställning av avgörandet
Svea hovrätts arkiv
e-post: arkivet.svea@dom.se
tfn: 08-561 673 30