JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hinder för registrering av förväxlingsbart varumärke

[2018-04-26] Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen har meddelat beslut i ett ärende om registrering av varumärke. Det sökta varumärket avsåg alkoholhaltiga drycker medan den motanförda varumärkesregistreringen avsåg vissa alkoholfria drycker. På grund av hög märkeslikhet och viss likhet mellan varuslagen har Patent- och marknadsöverdomstolen, vid en helhetsbedömning, funnit att det föreligger en förväxlingsrisk. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför upphävt Patent- och marknadsdomstolens beslut och fastställt Patent- och registreringsverkets beslut att avslå ansökan om varumärkesregistrering. Beslutet får inte överklagas.

Senast ändrad: 2018-04-27

Avgörandet

PMÖÄ 5438-17

Beställning av avgörandet
Svea hovrätts arkiv
e-post: arkivet.svea@dom.se
tfn: 08-56167330