JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fråga om kumulation

[2019-10-02] Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen har, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, funnit att ett mål om ersättning på grund av ett licensavtal avseende viss teknik kan handläggas i samma rättegång som ett mål om ersättning på grund av intrång i ett patent avseende samma teknik.

Patent- och marknadsöverdomstolen har tillåtit överklagande av beslutet.
Senast ändrad: 2019-10-04

Avgörandet

PMÖ 1490-19

Beställning av avgörandet
Svea hovrätts arkiv
e-post: arkivet.svea@dom.se
tfn: 08-561 673 30