JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Första målet om förbud mot företagskoncentration

[2016-10-12] Patent- och marknadsöverdomstolen

Idag inleds huvudförhandling i Patent- och marknadsöverdomstolen i ett mål där Konkurrensverket för talan mot två bolag i fjärrvärmerörsbranschen för att förbjuda en företagskoncentration som enligt Konkurrensverket uppstår eftersom det ena bolaget köper upp det andra. Enligt Konkurrensverket ska koncentrationen förbjudas därför att den är ägnad att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens i Sverige som helhet eller en avsevärd del av landet. Det här är första gången den nya Patent- och marknadsöverdomstolen prövar ett mål om företagskoncentration. Det är dessutom första gången på över 15 år som ett mål av detta slag prövas av en överinstans.

Huvudförhandlingen pågår till och med den 24 oktober. För mål om företagskoncentration gäller korta tidsfrister. Det är skälet till att huvudförhandlingen inleds kort tid efter att tingsrättens dom överklagades. De korta frister som lagen föreskriver innebär också att dom i målet ska meddelas senast den 25 november.

Patent- och marknadsöverdomstolen är sista instans i denna typ av mål.

Den överklagade domen kan beställas från svea.avd2@dom.se eller 08-561 675 00.

Frågor kan ställas till hovrättslagmannen Christine Lager, 08-561 675 41 alt. 073-267 91 36, eller hovrättsrådet Eva Edwardsson 08-561 675 27 alt. 073-744 69 86 (tillgängliga i dag i första hand mellan kl. 12-13 och efter kl. 17).

Senast ändrad: 2016-10-12

För mer information kontakta:

Christine Lager
Hovrättslagman
08-561 675 41 alt. 070-267 91 36

Eva Edwardsson
Hovrättsråd
08-561 675 27 alt. 073-744 69 86