JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

En tidigare firmaregistrering har bedömts utgöra hinder för registrering av ett varumärke.

[2019-02-18] Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen har, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, bedömt att ett varumärke som omfattades av en ansökan om registrering var förväxlingsbart med en äldre firma, numera företagsnamnsregistrering, som har skydd som näringskännetecken för bl.a. konsultativ verksamhet. Patent- och marknadsöverdomstolen har därmed inte funnit skäl att ändra beslutet att delvis avslå ansökan om varumärkesregistrering.

Beslutet får inte överklagas.

Senast ändrad: 2019-02-18

Avgörandet

PMÖÄ 7478-18

Beställning av avgörandet
Svea hovrätts arkiv
e-post: arkivet.svea@dom.se
tfn: 08-561 673 30