JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

En motorbåt var ett alster av brukskonst

[2018-01-12] Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen har fastställt Patent- och marknadsdomstolens dom i ett mål gällande upphovsrätt till en motorbåt.

Målet gällde en tvist mellan några bolag i fritidsbåtsbranschen. I konkursboet efter en motorbåtstillverkare ingick bl.a. ett antal mer eller mindre färdiga båtar. Bolagen som köpt konkursboet började vidta olika åtgärder för att färdigställa och sälja båtarna. Designern bakom motorbåtsmodellen stämde då bolagen för upphovsrättsintrång.

Patent- och marknadsöverdomstolen har nu gjort samma bedömning som Patent- och marknadsdomstolen och funnit att motorbåten var ett verk i upphovsrättslig mening, i form av ett alster av brukskonst.

Patent- och marknadsöverdomstolen delade även underinstansens bedömning att köparbolagets agerande innebar upphovsrättsintrång och fastställde Patent- och marknadsdomstolens dom i fråga om vitesförbud och att det förelåg ersättningsskyldighet för de intrångsgörande bolagen.

Patent- och marknadsöverdomstolen lämnade inte s.k. ventil, och domen får därför inte överklagas.

Senast ändrad: 2018-01-12

För mer information kontakta:

Eva Edwardsson
hovrättsråd, referent
08-561 675 27

Avgörandet

PMT 11062-16

Beställning av avgörandet
Svea hovrätts arkiv
e-post: arkivet.svea@dom.se
tfn: 08-561 673 30