JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Efterlevnaden av tobakslagens regler friar snustillverkare i konkurrensmål

[2018-06-29] Patent- och marknadsöverdomstolen

En snustillverkare dömdes i februari 2017 till närmare 38 miljoner kr i konkurrensskadeavgift. Patent- och marknadsöverdomstolen har i dom den 29 juni 2018 ändrat underinstansens dom. Företagets införande av ett system med enhetliga hyllkantsetiketter, istället för att låta konkurrenterna fritt utforma sina etiketter, ansågs vara ett agerande som var ägnat att ha konkurrensbegränsande effekter i strid med konkurrensreglerna. Tobakslagens förbud mot kommersiella meddelanden som är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak utgjorde dock enligt Patent- och marknadsöverdomstolen ett objektivt godtagbart skäl för företagets agerande, och det var också proportionerligt, dvs. ändamålsenligt och den minst ingripande åtgärden. Därför frias företaget, som alltså inte behöver betala konkurrensskadeavgift.

Senast ändrad: 2018-06-29

Avgörandet

PMT 1988-17

Beställning av avgörandet
Svea hovrätts arkiv
e-post: arkivet.svea@dom.se
tfn: 08-56167330