JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål om ersättningsskyldighet på grund av firmaintrång

[2018-03-02] Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen har idag meddelat dom i ett mål om ersättningsskyldighet enligt 19 § firmalagen (1974:156).

Patent- och marknadsöverdomstolen fann att ett firmaintrång hade skett av oaktsamhet. Firmainnehavaren hade endast yrkat skälig ersättning för utnyttjandet av firman och inte yrkat ersättning för övrig skada i form av exempelvis goodwillskada. Den eventuella goodwillskada som firmaintrånget hade medfört var därför inte en omständighet som skulle beaktas vid bedömningen av ersättningens storlek. Eftersom det fanns brister i utredningen om hur den skäliga ersättningen för utnyttjandet av firman – i form av en fiktiv licensavgift – skulle beräknas gjordes en försiktig uppskattning av ersättningens storlek. 

Patent- och marknadsöverdomstolen har tillåtit att domen får överklagas till Högsta domstolen.

 

 

Senast ändrad: 2018-03-02

För mer information kontakta:

Johan Holmquist
Tf hovrättsassessor
08-561 675 16

Avgörandet

PMT 324-17

Beställning av avgörandet
Svea hovrätts arkiv
e-post: arkivet.svea@dom.se
tfn: 08-561 673 30