JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dom i mål angående skadestånd

[2017-06-29] Patent- och marknadsöverdomstolen

Svea hovrätt har idag meddelat en dom i ett mål om skadestånd på grund av överträdelser av reglerna i 1993 års konkurrenslag om förbud mot missbruk av dominerande ställning.

 Se pressmeddelande på Svea hovrätts hemsida.

 

 

Senast ändrad: 2017-06-29