JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beslut som innebär att internetleverantörer ska blockera tillgången till tjänster med vetenskapliga artiklar

[2019-10-03] Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att två förlag visat sannolika skäl för att det genom två internettjänster, som bl.a. tillgängliggör vetenskapliga artiklar, görs intrång i upphovsrättigheter som tillkommer förlagen och att tre internetleverantörer medverkar till upphovsrättsintrången. Patent- och marknadsöverdomstolen har vidare bedömt att ett interimistiskt vitesförbud med ett åläggande för internetleverantörerna att blockera tillgången till tjänsterna inte onödigtvis inskränker internetanvändarnas informationsfrihet och att beslutet även i övrigt är proportionerligt. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför beslutat att Patent- och marknadsdomstolens beslut om interimistiskt vitesförbud med blockeringsåläggande ska stå fast med undantag för fyra domännamn, som inte längre leder till tjänsterna.

Senast ändrad: 2019-10-03

Avgörandet

PMÖ 7648-19

Beställning av avgörandet
Svea hovrätts arkiv
e-post: arkivet.svea@dom.se
tfn: 08-561 673 30