JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beslut om informationsföreläggande och edition i mål om patentintrång

[2018-04-05] Patent- och marknadsöverdomstolen

I ett mål om patentintrång har beslutats om informationsföreläggande i vilket den påstådde intrångsgöraren förelagts att till patentinnehavaren lämna information som innehållit yrkeshemligheter. Patentinnehavaren har samtidigt yrkat edition avseende handlingar innehållande i huvudsak samma uppgifter som omfattades av informationsföreläggandet. Begäran om edition har avslagits eftersom det, innan informationen enligt informationsföreläggandet lämnats över, inte kunde avgöras om handlingarna kunde få betydelse som bevis och än mindre om det fanns synnerlig anledning att lämna ut dem.

Senast ändrad: 2018-04-05

För mer information kontakta:

Göran Söderström
Hovrättsråd
08-561 675 07

Avgörandet

PMÖ 6806-17

Beställning av avgörandet
Svea hovrätts arkiv
e-post: arkivet.svea@dom.se
tfn: 08-561 673 30