JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beslut i mål om återställande av försutten tid

[2018-10-23] Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen har avslagit en ansökan om ett särskilt rättsmedel (återställande av försutten tid). Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade bl.a. att det överklagandeförbud som följer av 1 kap. 3 § tredje stycket lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar för avgöranden i tvistemål och ärenden inte var tillämpligt i målet. Beslutet kunde därför överklagas till Högsta domstolen.

Senast ändrad: 2018-11-09

Avgörandet

PMÖ 6765-17

Beställning av avgörandet
Svea hovrätts arkiv
e-post: arkivet.svea@dom.se
tfn: 08-561 673 30