JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beslut i ärende om intermistiskt vitesförbud enligt patentlagen

[2018-06-29] Patent- och marknadsöverdomstolen

Interimistiskt vitesförbud i mål om patentintrång när intrångssvaranden har väckt ogiltighetstalan och invänt att patentet inte är giltigt. Vid den preliminära bedömning som Patent- och marknadsöverdomstolen hade att göra fann domstolen, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, att det meddelade patentet sannolikt saknade uppfinningshöjd och att presumtionen för patentets giltighet hade brutits. Det saknades därför förutsättningar för att meddela ett interimistiskt vitesförbud.

Senast ändrad: 2018-06-29

Avgörandet

PMÖ 4865-18

Beställning av avgörandet
Svea hovrätts arkiv
e-post: arkivet.svea@dom.se
tfn: 08-56167330