JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beslut att inhämta förhandsavgörande

[2017-09-11] Patent- och marknadsöverdomstolen

Svea hovrätt har idag beslutat att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen angående tolkningen av småmålsförordningen. Målet i tingsrätten gällde upphovsrättsintrång, medan överklagandet är begränsat till frågan om rättegångskostnader.

Se nyhetsnotis på Svea hovrätts hemsida.

Senast ändrad: 2017-09-11