JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen har avslagit ansökningar om informationsföreläggande
[2018-08-15]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Två ansökningar om informationsföreläggande mot internetleverantörer avseende namn och adresser till användare av IP-adresser har avslagits, eftersom det int...

Dom i mål om vitesföreläggande och marknadsstörningsavgift enligt marknadsföringslagen
[2018-08-01]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har i allt väsentligt fastställt Patent- och marknadsdomstolens dom mot ett antal bolag och dess företrädare som bedrivit...

Patent- och marknadsöverdomstolen har avslagit en ansökan om informationsföreläggande i ett mål om varumärkesintrång
[2018-07-20]   Patent- och marknadsöverdomstolen
I ett mål om varumärkesintrång har Patent- och marknadsdomstolen tidigare beslutat om informationsföreläggande i vilket den påstådda intrångsgöraren förelagt...

Patent- och marknadsöverdomstolen har avslagit en ansökan om informationsföreläggande i ett mål om varumärkesintrång
[2018-07-20]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har upphävt Patent- och marknadsdomstolens beslut i ett mål om informationsföreläggande enligt 9 kap. 1 § varumärkeslagen...

Patent- och marknadsöverdomstolen har undanröjt ett beslut av Patent- och marknadsdomstolen i sin helhet på grund av grovt rättegångsfel.
[2018-07-19]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har undanröjt Patent- och marknadsdomstolens beslut i sin helhet på grund av grovt rättegångsfel. Patent- och marknadsdomst...

Dom i mål om vite m.m. på grund av vilseledande efterbildning respektive renommésnyltning
[2018-07-13]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Fråga om marknadsföring av hårvårdsprodukter i viss förpackningsutstyrsel har utgjort vilseledande efterbildning respektive renommésnyltning. Patent- och...

Beslut i ärende om intermistiskt vitesförbud enligt patentlagen
[2018-06-29]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Interimistiskt vitesförbud i mål om patentintrång när intrångssvaranden har väckt ogiltighetstalan och invänt att patentet inte är giltigt. Vid den preliminä...

1 2 3 4 5 6 7 8 > »


Prenumerera på nyheter från Patent- och marknadsöverdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Patent- och marknadsöverdomstolen.