JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Patent- och marknadsöverdomstolen

Hinder för registrering av förväxlingsbart varumärke.
[2018-04-26]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har meddelat beslut i ett ärende om registrering av varumärke. Det sökta varumärket avsåg alkoholhaltiga drycker medan den...

Patent- och marknadsöverdomstolen återförvisar mål om bättre rätt till varumärke till Patent- och marknadsdomstolen
[2018-04-20]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Fråga om Patent- och marknadsdomstolens behörighet enligt 10 kap. 6 § varumärkeslagen (2010:1877) att handlägga ett mål om bättre rätt till varumärke där...

Interimistiskt beslut med föreläggande i mål om otillbörlig marknadsföring
[2018-04-13]   Patent- och marknadsöverdomstolen
I mål om ifrågasatt otillbörlig marknadsföring av lotter via uppringda telefonsamtal till konsumenter genom bl.a. vilseledande och otydliga uppgifter om...

Dom om vitesföreläggande i mål om otillbörlig marknadsföring
[2018-04-11]   Patent- och marknadsöverdomstolen
I ett mål om vitesföreläggande enligt marknadsföringslagen hade Konsumentombudsmannen ensam överklagat Patent- och marknadsdomstolens dom med avseende på...

Beslut i mål om informationsföreläggande
[2018-04-10]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har avslagit en ansökan om informationsföreläggande, eftersom det inte visats att motparten förfogade över de uppgifter i...

Beslut om informationsföreläggande och edition i mål om patentintrång
[2018-04-05]   Patent- och marknadsöverdomstolen
I ett mål om patentintrång har beslutats om informationsföreläggande i vilket den påstådde intrångsgöraren förelagts att till patentinnehavaren lämna...

Förhandsavgörande om datorprogramdirektivet
[2018-04-03]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har beslutat att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen angående tolkningen av datorprogramdirektivet.

1 2 3 4 5 6 > »


Prenumerera på nyheter från Patent- och marknadsöverdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Patent- och marknadsöverdomstolen.