JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Patent- och marknadsöverdomstolen

Hinder för registrering av tredimensionellt varumärke
[2017-12-15]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har meddelat beslut i ett mål om registrering av ett varumärke som består av formen på en tavelkrok, för varuslaget...

Patent- och marknadsöverdomstolen begär förhandsavgörande från EU-domstolen om EU-varumärket Manhattan
[2017-12-14]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har beslutat att begära förhandsavgörande av EU-domstolen om tolkningen av varumärkesförordningen. Tolkningsfrågorna har...

Patent- och marknadsöverdomstolen ändrar inte Stockholms tingsrätts dom i ett mål gällande ett påstått kartellsamarbete på flyttmarknaden
[2017-11-29]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen ändrar inte Stockholms tingsrätts dom i ett mål gällande ett påstått kartellsamarbete på flyttmarknaden. Konkurrensverkets...

Patent- och marknadsöverdomstolen begär förhandsavgörande i ett ärende om ansökan om registrering av varumärket Roslagsöl
[2017-11-22]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har beslutat att begära förhandsavgörande av EU-domstolen om tolkningen av varumärkesdirektivet. Tolkningsfrågorna har komm...

Konkurrensverkets beslut att kopiera handlingar under en s.k. platsundersökning får inte överklagas till Patent- och marknadsdomstolen
[2017-11-21]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Med stöd av ett beslut från Patent- och marknadsdomstolen genomförde Konkurrensverket en platsundersökning hos klagandebolagen. Efter samtycke från berörda...

Beslut i ärenden om tilläggsskydd för läkemedel
[2017-10-04]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har meddelat beslut i åtta ärenden som gäller frågan om patenthavare har rätt att få omprövning av vissa beslut meddelade a...

Beslut att inhämta förhandsavgörande
[2017-09-11]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Svea hovrätt har idag beslutat att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen angående tolkningen av småmålsförordningen. Målet i tingsrätten gällde...

1 2 3 > »


Prenumerera på nyheter från Patent- och marknadsöverdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Patent- och marknadsöverdomstolen.