JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Patent- och marknadsöverdomstolen

Interimistiskt beslut enligt varumärkeslagen och säkerhetsåtgärd enligt rättegångsbalken
[2019-11-06]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsdomstolen (PMD) förbjöd interimistiskt en privatperson, vid vite om 100 000 kr, att i näringsverksamhet i Sverige marknadsföra, sälja, gö...

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen, söker hovrättsråd tillika vice ordförande, ett eller flera
[2019-10-31]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen, söker hovrättsråd, tillika vice ordförande ett eller flera. Läs anonnsen här.

Fastställd brottmålsdom om intrång i rätten till ett fotografi
[2019-10-25]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har fastställt en dom som innebar att en man dömdes till dagsböter för att ha lagt ut ett fotografi på sin webbplats utan...

Dom i mål om bl.a. företagsspioneri vid kopiering av en databas för klinisk prövning av medicin
[2019-10-17]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har genom en dom denna dag frikänt en läkare som åtalats för företagsspioneri, dataintrång och brott mot upphovsrättslagen ...

Beslut som innebär att internetleverantörer ska blockera tillgången till tjänster med vetenskapliga artiklar
[2019-10-03]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att två förlag visat sannolika skäl för att det genom två internettjänster, som bl.a. tillgängliggör vetenskapli...

Fråga om kumulation
[2019-10-02]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, funnit att ett mål om ersättning på grund av ett licensavtal avseende viss...

Upphävt vitesförbud i mål om varumärkesintrång rörande ompaketerade läkemedel
[2019-09-06]   Patent- och marknadsöverdomstolen
I ett mål om interimistiskt vitesförbud enligt varumärkeslagen har Patent- och marknadsöverdomstolen, till skillnad från Patent- och marknadsdomstolen, bedöm...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > »


Prenumerera på nyheter från Patent- och marknadsöverdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Patent- och marknadsöverdomstolen.