JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Patent- och marknadsöverdomstolen

Beslut att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen
[2019-05-15]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har beslutat att inhämta förhandsavgörande av EU-domstolen om tolkningen av artikel 3 c i förordningen om tilläggsskydd för...

Hotellbranschen förlorar konkurrensmål mot Booking
[2019-05-09]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har avslagit en talan enligt konkurrenslagen där hotellens branschorganisation Visita begärde att Booking skulle upphöra me...

Svea hovrätt söker fiskal
[2019-04-29]   Patent- och marknadsöverdomstolen
med inriktning på immaterialrätt, marknadsföringsrätt och konkurrensrätt

Oskäligt avtalsvillkor vid biluthyrning förbjuds
[2019-04-16]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen förbjuder Biluthyrarnas branschorganisation att låta konsumenterna oavsett vållande stå kostnaden för skadade och stulna...

Patent- och marknadsöverdomstolen meddelar dom i mål om patentintrång
[2019-03-28]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har i dag meddelat en dom som innebär att ett av ABB:s tidigare patent fastställts vara ogiltigt såvitt avser Sverige. Det...

Daniel Wellington-klockan skyddas av upphovsrätt.
[2019-03-22]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har i dag meddelat dom i ett mål gällande bl.a. upphovsrätten till en klocka av märket Daniel Wellington. Patent- och...

Inte skäl att bestämma en marknadsstörningsavgift då det inte visats att otillbörlig marknadsföring förekommit i större omfattning än i två telefonsamtal
[2019-03-13]   Patent- och marknadsöverdomstolen
I mål om ifrågasatt otillbörlig marknadsföring per telefon av telefonabonnemang har Patent-och marknadsöverdomstolen (PMÖD) ändrat Patent- och marknadsdomsto...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > »


Prenumerera på nyheter från Patent- och marknadsöverdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Patent- och marknadsöverdomstolen.