JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen har avslagit en ansökan om informationsföreläggande i ett mål om varumärkesintrång
[2018-07-20]   Patent- och marknadsöverdomstolen
I ett mål om varumärkesintrång har Patent- och marknadsdomstolen tidigare beslutat om informationsföreläggande i vilket den påstådda intrångsgöraren förelagt...

Patent- och marknadsöverdomstolen har avslagit en ansökan om informationsföreläggande i ett mål om varumärkesintrång
[2018-07-20]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har upphävt Patent- och marknadsdomstolens beslut i ett mål om informationsföreläggande enligt 9 kap. 1 § varumärkeslagen...

Patent- och marknadsöverdomstolen har undanröjt ett beslut av Patent- och marknadsdomstolen i sin helhet på grund av grovt rättegångsfel.
[2018-07-19]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har undanröjt Patent- och marknadsdomstolens beslut i sin helhet på grund av grovt rättegångsfel. Patent- och marknadsdomst...

Dom i mål om vite m.m. på grund av vilseledande efterbildning respektive renommésnyltning
[2018-07-13]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Fråga om marknadsföring av hårvårdsprodukter i viss förpackningsutstyrsel har utgjort vilseledande efterbildning respektive renommésnyltning. Patent- och...

Beslut i ärende om intermistiskt vitesförbud enligt patentlagen
[2018-06-29]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Interimistiskt vitesförbud i mål om patentintrång när intrångssvaranden har väckt ogiltighetstalan och invänt att patentet inte är giltigt. Vid den preliminä...

Efterlevnaden av tobakslagens regler friar snustillverkare i konkurrensmål
[2018-06-29]   Patent- och marknadsöverdomstolen
En snustillverkare dömdes i februari 2017 till närmare 38 miljoner kr i konkurrensskadeavgift. Patent- och marknadsöverdomstolen har i dom den 29 juni 2018...

Beslut i ärende om informationsföreläggande
[2018-06-27]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Ansökan om informationsföreläggande som gjorts före det att talan om mönsterintrång har väckts. Ansökan grundades på påståenden om intrång avseende...

1 2 3 4 5 6 7 > »


Prenumerera på nyheter från Patent- och marknadsöverdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Patent- och marknadsöverdomstolen.