JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Patent- och marknadsöverdomstolen

Dom i mål om bl.a. företagsspioneri vid kopiering av en databas för klinisk prövning av medicin
[2019-10-17]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har genom en dom denna dag frikänt en läkare som åtalats för företagsspioneri, dataintrång och brott mot upphovsrättslagen ...

Beslut som innebär att internetleverantörer ska blockera tillgången till tjänster med vetenskapliga artiklar
[2019-10-03]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att två förlag visat sannolika skäl för att det genom två internettjänster, som bl.a. tillgängliggör vetenskapli...

Fråga om kumulation
[2019-10-02]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, funnit att ett mål om ersättning på grund av ett licensavtal avseende viss...

Upphävt vitesförbud i mål om varumärkesintrång rörande ompaketerade läkemedel
[2019-09-06]   Patent- och marknadsöverdomstolen
I ett mål om interimistiskt vitesförbud enligt varumärkeslagen har Patent- och marknadsöverdomstolen, till skillnad från Patent- och marknadsdomstolen, bedöm...

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen, söker hovrättsråd ett eller flera
[2019-08-27]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen, söker hovrättsråd, ett eller flera Läs anonnsen här

Beslut att inhämta förhandsavgörande från EU
[2019-08-27]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) har beslutat att begära förhandsavgörande av EU-domstolen om tolkningen av uttrycket allmänheten i ett mål enligt...

Användning av mobilfilm i nyhetsrapportering och parodier
[2019-07-15]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har i dag meddelat dom i ett mål som gällde om det var tillåtet att i tv och på internet använda filmklipp och stillbilder...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > »


Prenumerera på nyheter från Patent- och marknadsöverdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Patent- och marknadsöverdomstolen.