JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Patent- och marknadsöverdomstolen

Daniel Wellington-klockan skyddas av upphovsrätt.
[2019-03-22]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har i dag meddelat dom i ett mål gällande bl.a. upphovsrätten till en klocka av märket Daniel Wellington. Patent- och...

Inte skäl att bestämma en marknadsstörningsavgift då det inte visats att otillbörlig marknadsföring förekommit i större omfattning än i två telefonsamtal
[2019-03-13]   Patent- och marknadsöverdomstolen
I mål om ifrågasatt otillbörlig marknadsföring per telefon av telefonabonnemang har Patent-och marknadsöverdomstolen (PMÖD) ändrat Patent- och marknadsdomsto...

Beslut om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige
[2019-02-27]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har, till skillnad från Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och registreringsverket, bedömt att en internationell...

Varumärket PURE OATIE (figur) förväxlingsbart med varumärket OATLY
[2019-02-19]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har prövat om varumärkesregistreringen av figurmärket PURE OATIE, som gäller för bland annat kakor och havrekakor, ska häva...

Den förvaltningsrättsliga möjligheten att ompröva ett överklagat beslut är tillämplig när en patentansökan har avskrivits efter återkallelse
[2019-02-19]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Efter att en person (sökanden) ansökt hos Patent- och registreringsverket om patent på en uppfinning återkallade han sin ansökan. Patent- och registreringsve...

Interimistiskt förbud enligt marknadsföringslagen
[2019-02-19]   Patent- och marknadsöverdomstolen
På yrkande av Konsumentombudsmannen meddelade Patent- och marknadsdomstolen ett interimistiskt förbud enligt marknadsföringslagen som avsåg vissa påståenden ...

En tidigare firmaregistrering har bedömts utgöra hinder för registrering av ett varumärke.
[2019-02-18]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, bedömt att ett varumärke som omfattades av en ansökan om registrering var...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > »


Prenumerera på nyheter från Patent- och marknadsöverdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Patent- och marknadsöverdomstolen.