JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Patent- och marknadsöverdomstolen

Konsumentombudsmannens talan om åläggande vid vite att lämna viss information i samband med telefonförsäljning har avslagits
[2019-01-10]   Patent- och marknadsöverdomstolen
  Efter den 1 juli 2018 är det inte längre tillåtet att marknadsföra eller försälja tjänster och produkter inom premiepensionsområdet per telefon. Patent- oc...

Beslut i mål om interimistiskt vitesförbud och informationsföreläggande enligt varumärkeslagen
[2018-12-19]   Patent- och marknadsöverdomstolen
I ett mål om intrång i bl.a. två registrerade EU-varumärken har Patent- och marknadsöverdomstolen, för tiden till dess målet avgjorts eller annat förordnats,...

Avtalstid längre än 12 månader för tjänster inom premiepensionsförvaltning har bedömts vara oskälig enligt marknaddsföringslagstiftningen
[2018-12-19]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Målet rör avtalsvillkor i avtal om premiepensionsförvaltning som innebar en bindningstid för konsument om ett, två, tre eller fem år med förlängning med samm...

Varumärket GENESIS förväxlingsbart med GENESIS LASER TAG som kännetecken för leksaker
[2018-12-18]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har prövat om den internationella varumärkesregistreringen av ordmärket GENESIS ska gälla i Sverige för vissa typer av...

Användning av beteckningarna Crisp Rolls och CRISP ROLLS på förpackningar med skorpor har inte an-setts göra intrång i varumärket KRISPROLLS
[2018-12-14]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Fråga om ett företags användning av beteckningarna CRISP ROLLS och Crisp Rolls på förpackningar med skorpor gjort intrång i ensamrätten till varumärket...

Alster som är skyddade av upphovsrätt får ges in till domstol om de har betydelse för processen där
[2018-12-07]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har i dag meddelat en dom som behandlar bland annat frågan om när ett upphovsrättsligt skyddat alster får användas i...

Beslut i mål om återställande av försutten tid
[2018-10-23]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har avslagit en ansökan om ett särskilt rättsmedel (återställande av försutten tid). Patent- och marknadsöverdomstolen...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > »


Prenumerera på nyheter från Patent- och marknadsöverdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Patent- och marknadsöverdomstolen.