JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Patent- och marknadsöverdomstolen

Beslut i mål om återställande av försutten tid
[2018-10-23]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har avslagit en ansökan om ett särskilt rättsmedel (återställande av försutten tid). Patent- och marknadsöverdomstolen...

Beslut i mål om interimistiskt vitesförbud och informationsföreläggande enligt varumärkeslagen
[2018-10-16]   Patent- och marknadsöverdomstolen
I ett mål om intrång i bl.a. två registrerade EU-varumärken har Patent- och marknadsöverdomstolen, för tiden till dess målet avgjorts eller annat förordnats,...

DN hade rätt att utan samtycke publicera fotografier från en Facebook-sida
[2018-10-05]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har i dag meddelat dom i ett mål som gällde om det var tillåtet enligt upphovsrättslagen för en tidning att på sin webbplat...

Två månaders uppsägningstid inte oskäligt för gymkort
[2018-09-11]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Målet rör vissa villkor för uppsägning av gymkort. Patent- och marknadsöverdomstolen fann, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, att två månader inte ä...

Ett begränsat vitesförbud för varukänneteckensanvändning på risförpackningar
[2018-08-24]   Patent- och marknadsöverdomstolen
I ett mål om intrång i ett registrerat EU-varumärke förbjöd Patent- och marknadsdomstolen, för tiden till dess målet avgjorts eller annat förordnats, ett...

Patent- och marknadsöverdomstolen har avslagit ansökningar om informationsföreläggande
[2018-08-15]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Två ansökningar om informationsföreläggande mot internetleverantörer avseende namn och adresser till användare av IP-adresser har avslagits, eftersom det int...

Dom i mål om vitesföreläggande och marknadsstörningsavgift enligt marknadsföringslagen
[2018-08-01]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har i allt väsentligt fastställt Patent- och marknadsdomstolens dom mot ett antal bolag och dess företrädare som bedrivit...

1 2 3 4 5 6 7 8 > »


Prenumerera på nyheter från Patent- och marknadsöverdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Patent- och marknadsöverdomstolen.