JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Patent- och marknadsöverdomstolen

Varumärket PURE OATIE (figur) förväxlingsbart med varumärket OATLY
[2019-02-19]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har prövat om varumärkesregistreringen av figurmärket PURE OATIE, som gäller för bland annat kakor och havrekakor, ska häva...

Den förvaltningsrättsliga möjligheten att ompröva ett överklagat beslut är tillämplig när en patentansökan har avskrivits efter återkallelse
[2019-02-19]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Efter att en person (sökanden) ansökt hos Patent- och registreringsverket om patent på en uppfinning återkallade han sin ansökan. Patent- och registreringsve...

Interimistiskt förbud enligt marknadsföringslagen
[2019-02-19]   Patent- och marknadsöverdomstolen
På yrkande av Konsumentombudsmannen meddelade Patent- och marknadsdomstolen ett interimistiskt förbud enligt marknadsföringslagen som avsåg vissa påståenden ...

En tidigare firmaregistrering har bedömts utgöra hinder för registrering av ett varumärke.
[2019-02-18]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, bedömt att ett varumärke som omfattades av en ansökan om registrering var...

Interimistiskt vitesförbud i mål om patentintrång har fastställts av Patent- och marknadsöverdomstolen
[2019-02-14]   Patent- och marknadsöverdomstolen
I ett mål om intrång i ett europeiskt patent på läkemedel förbjöd Patent- och marknadsdomstolen interimistiskt ett läkemedelsföretag att, vid vite av tio...

Yrkande om interimistisk blockering av domännamn har avslagits
[2019-02-06]   Patent- och marknadsöverdomstolen
I ett mål om intermistiskt vitesförbud enligt 53 b § andra stycket upphovsrättslagen har Patent- och marknadsöverdomstolen avslagit ett antal film- och...

Inget vitesförbud när tilläggsskydd för läkemedel sannolikt kommer att ogiltigförklaras
[2019-01-29]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har upphävt ett beslut om interimistiskt vitesförbud p.g.a. intrång i tilläggsskydd för läkemedel. Tilläggsskyddet avsåg...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > »


Prenumerera på nyheter från Patent- och marknadsöverdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Patent- och marknadsöverdomstolen.