JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Patent- och marknadsöverdomstolen

Dom i mål om otillbörlig marknadsföring
[2018-03-20]   Patent- och marknadsöverdomstolen
I mål om otillbörlig marknadsföring av VVS-installationer genom felaktiga uppgifter i bl.a. ett auktorisationsbevis och ett installationsintyg om att det...

Dom i mål om ersättningsskyldighet på grund av firmaintrång
[2018-03-02]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har idag meddelat dom i ett mål om ersättningsskyldighet enligt 19 § firmalagen (1974:156).

Hinder för registrering av beskrivande varumärke
[2018-02-14]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har meddelat beslut i ett mål om registrering av ett varumärke för tjänsten ”penninginsamlingar för välgörande ändamål;...

Telia Sverige AB befrias från skyldighet att betala konkurrensskadeavgift
[2018-02-13]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsdomstolen biföll i december 2016 Konkurrensverkets talan mot Telia och Göteborg Energi GothNet AB (GothNet) angående konkurrensskadeavgif...

Dom i brottmål om intrångsgörande lampor
[2018-02-02]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Svea hovrätt har idag meddelat dom i ett brottmål om intrångsgörande lampor som under drygt ett års tid marknadsförts och sålts i butiker och på internet. Se...

Dom i mål om piratkopierade designmöbler m.m.
[2018-01-25]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen har i dag meddelat dom i ett mål om marknadsföring och försäljning av kopior av designmöbler och andra föremål. Patent- och...

Patent- och marknadsöverdomstolen söker föredragande jurist
[2018-01-17]   Patent- och marknadsöverdomstolen
Svea hovrätt söker en föredragande jurist med inriktning mot Patent- och marknadsöverdomstolen samt allmänna tvistemål. Läs annonsen här .

1 2 3 4 5 > »


Prenumerera på nyheter från Patent- och marknadsöverdomstolen

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du prenumerera på nyheter från Patent- och marknadsöverdomstolen.