JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Tillfälligt tillgänglighetsutlåtande för domstol.se och underliggande webbplatser

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för domstol.se samt våra underliggande webbplatser och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att webbplatsen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. I dag har vi vissa brister i tillgängligheten, som vi kommer att åtgärda under 2019.

Brister

Vi ska minst uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckas uppfylla alla kriterier i WCAG. Vi har en äldre webblösning som under 2019 kommer att ersättas av en helt ny webbplats som fullt ut följer dessa riktlinjer.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Du kan kontakta oss på:

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kommer framöver kunna vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet).

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa.
Senast ändrad: 2019-04-10