JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nákkut - dát lea nággu

Jos guokte áššeoasálačča eaba soabat de šaddá nággu. Jos áššeoasálaččat ieža eaba sáhte soabahit de sáhttá diggeriekti gieđahallat ášši. Dat gohčoduvvo nággoáššin.  Moadde dain dábáleamos nákkuin lea nággu ruđas, geavaheaddjinággu ja nággu veagas.

Nággu ruđas

Jos lea nággu ruđas de sáhttet áššeoasálaččat soabahit gaskaneaset. Ruvnnasundeeiseváldi sáhttá leat dutnje veahkkin oažžut mávssu velggolaččas, dahje beassat eret láigudeaddjis gii ii mávsse láiggus. Gávnnat visot dieđuid maid dárbbašat Ruvnnasundeeiseválddi webbáikkis (sválddas rahpasa ođđa láses). Jos velggolaš ii liikká mávsse vealggis de sáhttá diggeriekti mearridit nákkus.

Geavaheaddjinággu

Iežálágán nággu lea geavaheaddjinággu, nággu ealáhusdoalli ja geavaheaddji gaskkas gálvvu dahje barggu dihte maid geavaheaddji lea oastán iežas geavaheami dihte. Geavaheaddjin sáhtát oažžut veahki geavaheaddjiofelaččas. Geavaheaddjiofelaš gávdno eanas suohkaniin. Loga eanet Geavaheaddjidoaimmahaga webbáikkis (sválddas rahpasa ođđa láses).

Geavaheaddji gii ii leat rievdama maŋŋilgo lea láitán gálvvu dahje barggu sáhttá goaktadit Almmolaš Reklamašuvdnalávdegotti (ARL). Lávdegotti mearrádus neavvun áššeoasálaččaide čoavdit nákku vissis lági mielde. Jos nubbi áššeoasálaš ii čuovo lávdegotti mearrádusa de sáhttá dat nubbi joatkit áššiin duopmostullii. Loga eanet Almmolaš Reklamašuvdnalávdegotti webbáikkis (sválddas rahpasa ođđa láses).

Nággu veagas

Jos nággu guoská vehkii (ovdamearkka dihte vánhemat geat eaba soabat máná fuolas, orrumis ja oainnus) de sáhttá geavvat nu ahte áššeoasálaččat ferteba ášši almmuhit duopmostullui.
Senast ändrad: 2009-11-27