JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Riiat - tämä oon riita (tvist)

Jos kaks osapuolta ei saata sopia, syntyy riita. Jos osapuolet ei saata sopia riitaa itte, käräjäoikeus saattaa ottaa ylös asian. Sitä kuttuthaan riita-asiaksi (tvistemål). Tavalisimmat riiat koskeva rahhaa, konsymenttiriitoja ja riitoja perheissä.

Rahariita

Jos riita koskee rahhaa, osapuolet saattava ussein sopia keskenhään. Kruununfoutiviranomhainen saattaa auttaa sinua esimerkiksi saahmaan sitä maksamhaan joka oon sulle velkaa, eli häätämhään (avhysa) hyyryläisen joka ei maksa hyyryä. Se tieto mitä tarttet, löytyy Kruununfoutin webbpaikalta Kronofogdemyndighetens webbplats (länkile aukenee uusi ruutu). Jos se, joka oon sulle velkaa, ei halvaa maksaa, käräoikeus saattaa selvittää riian.

Konsymenttiriita

Toinen tyyppi oon konsymenttiriiat, eli riiat firman ja konsymentin välilä jostaki tavarasta eli palvelusta (tjänst) jonka konsymentti oon ostanu yksityisheen käythöön. Konsymenttinä sie saatat kans saa apua konsymenttiophaalta. Niitä oon usseimissa maan kunnista. Lue enämpi sivulta Konsymenttilaitoksen webbpaikka Konsumentverkets webbplats (länkile aukenee uusi ruutu).

Kuluttaja joka ei saa aikhaan oikasua ko oon moittinu jotaki tavaraa eli palvelua, saattaa kääntyä Ylheisen Reklamasjuunilautakunnan (Allmänna reklamationsnämnden) (ARN)puohleen. Lautakunnan päätös oon ehotus osapuolile miten selvittää riian. Jos osa­puoli ei nouata lautakunnan päätöstä, toinen osapuoli saattaa viä asian tuomioistuihmeen. Lue tästä enämpi sivulta Ylheisen Reklamasjuunilautakunnan webbpaikka Allmänna reklamationsnämndens webbplats (länkile aukenee uusi ruutu).

Riita perheessä

Jos riita koskee perhettä (esimerkiksi ko vanhemat ei saata sopia lapsen huolosta, asumisesta eli lapsen kans yhessäolosta) osapuolet saattava tarvita kääntyä tuomioistuimen puohleen ette asia selvitethään.
Senast ändrad: 2009-11-27