JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rikos

Rikos oon ette toimia sillä mallin ette siittä lain mukhaan saattaa seurata rangastus. Jos sinua kohthaan oon tehty rikos, sinun pitäs paikala ko se oon maholista ilmottaa siittä poliisille.

Kääny lähhiimän poliisiaseman puohleen ko halvaat ilmottaa rikoksen eli soita numehroon 114 14, Poliisin kansalinen telefooninumero asioile jokka ei ole akyyttiä. Hätänumeroa 112 käytethään vain ko oon akyytti hätätaphaus.

Esitutkimus (Förundersökning)

Ko joku rikos oon tehty, poliisi selvittää mitä oon tapahtunnu, esimerkiksi kuulustelemalla, tutkimalla rikospaikan ja tekemällä teknisen selvityksen. Tätä kuttuthaan esitutkimukseksi, ja sitä johtaa poliisi eli syyttäjä (åklagare). Esitutkimuksessa jällaa aina sekretessi.
Poliisi eli syyttäjä saattaa päättää ette esitutkimus lopetethaan. Se tapahtuu jos esimerkiksi ei saa framile tarpheeksi viisiä/totistuksia ette saattaa syyttää (åtala) eli jos ei ole vakkoiluiteoita (spaningsuppslag).

Mitä tuomioistuin tekkee?

Jos esitutkimusta ei lopeteta, se saattaa johtaa siihen ette syyttäjä nostaa syytheen rikoksesta jotaki henkilöä vasthaan. Se tarkottaa ette siittä tullee oikeuenkäynti käräjäoikeuessa.
Tuomioistuimen tehtävä oon ette tarkastaa (pröva) jos syyttäjä selvityksen avula saattaa näyttää totheen ette syytetty oon tehny juuri sen rikoksen jonka syyttäjä näkkee hänen tehneen.

Rangastusmääräys (Strafföreläggande)

Jos rikos oon vähemän vakava, syyttäjä saattaa päättää rangastusmääräyksestä sen eestä ko syyttää teosta. Se tarkottaa ette syyttäjä, ilman oikeuenkäyntiä, päättää ette eppäilty joutuu maksamhaan sakkoja. Eppäilty oon kuitenki häätyny tunnustaa ette hän oon tehny rikoksen. Rangastusmääräys oon tavalista ko oon kyse trafiikirikoksista, esimerkiksi ette oon ajanu liian luijaa.
Senast ändrad: 2009-11-27

Ilmota rikos

Lue enämpi siittä mitenkä rikos ilmotethaan Poliisin webbpaikalta Polisens webbplats (aukeaa eri ruutuna). Poliisin webbpaikala oon kans lissää tietoja siittä mitenkä rikosselvityksiä tehhään.