JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Oikeuenkäynti

Oikeuenkäynti tuomioistuimessa tapahtuu erilä laila ja riippuu asiasta jota se koskee.

Tässä met kuvvaama mitenkä oikeuenkäynti tapahtuu kolmessa erilaisessa tilantheessa: jos joku oon tehny rikoksen, yksittäiset ihmiset ei saata sopia (riiat) ja jos joku halvaa valittaa jonku viranomhaisen päätöksestä.

Riippuen siittä mitä asia koskee, seuraukset niile joita se koskee oon erilaiset.

  • Oikeuenkäynti, ko oon kyse rikoksesta, saattaa saa eri seuraukset syytetylle. Jos hänet tuomithaan rikoksesta, siittä saattaa esimerkiksi seurata sakot eli linnaa. Ri­koksista tuomittee käräjäoikeus (tingsrätt).
  • Käräjäoikeus tuomittee kans ko oon kyse riioista yksittäisitten ihmisitten välilä. Riitajuttu syntyy ko joku jättää tämmäyksen (stämningsansökan) tuomioistuimelle. Siittä seuraa ette tuomioistuin päättää riiasta. Toinen osapuoli joutuu piiain maksamhaan velan toisele osapuolele, eli vanhemille tuomithaan lapsenhoitamisen jakaminen.
  • Joissaki taphauksissa tuomioistuin saattaa tehhä uuen päätöksen kunnan, Siukkakassan, Verolaitoksen, Migrasjuunilaitoksen eli jonku muun viranomhaisen päätöksestä. Semmoset asiat menevä lääninoikeutheen (länsrätt).Senast ändrad: 2009-11-27