JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen prövar mål som överklagas
från någon av de 4 kammarrätterna i Sverige.

Högsta förvaltningsdomstolens viktigaste uppgift
är att skapa prejudikat.
Prejudikaten kan hjälpa domstolar och andra
att använda lagen rätt.

Alla överklaganden prövas inte i Högsta förvaltningsdomstolen.
Överklaganden prövas bara
när Högsta förvaltningsdomstolen ger prövningstillstånd.

Prövningstillstånd lämnas bara
om Högsta förvaltningsdomstolen beslut kan bli prejudikat.

Var finns Högsta förvaltningsdomstolen?

Högsta förvaltningsdomstolens besöksadress är Birger Jarls Torg 13.
Senast ändrad: 2012-01-11