JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hovrätt

Är du inte nöjd med tingsrättens domslut
kan du överklaga till hovrätten.

Hovrätten är nästa domstol efter tingsrätten
i mål som till exempel
brottmål och tvistemål.

Hovrätten behandlar också andra ärenden
som redan varit i tingsrätten.

Ibland krävs prövningstillstånd
för att hovrätten ska ta upp ett överklagat mål.

Då lär sig en jurist ärendet och berättar om målet
för 3 domare.
Domarna kontrollerar om tingsrätten har dömt rätt
i målet.
Bland annat om domarna tror att hovrätten skulle döma annorlunda
än tingsrätten,
ger hovrätten prövningstillstånd.

Var finns hovrätterna?

Det finns 6 hovrätter i Sverige;

De 6 hovrätterna har ett eget område (domkrets).
Domkretsarna är olika stora.
Svea hovrätt är den största hovrätten.
Senast ändrad: 2008-07-30