JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen

Högsta domstolen är den sista domstolen
du kan överklaga till.
Det är till Högsta domstolen du överklagar
om du är missnöjd med hovrättens dom.

Alla mål går inte att överklaga till Högsta domstolen.

För att ett mål ska behandlas
krävs ett prövningstillstånd.

Högsta domstolen ger prövningstillstånd
om målet och domen kan hjälpa tingsrätter och hovrätter
att döma i andra mål i framtiden.
Sådana domar kallas prejudikat.

Det räcker inte att du tycker att hovrätten har gjort fel
för att få prövningstillstånd.
Så egentligen är hovrätten den sista domstolen
i de flesta mål.

Var finns Högsta domstolen?

Högsta domstolen finns i Stockholm,
i Bondeska palatset vid Riddarhustorget.
Högsta domstolen har hand om mål
som överklagas från någon av de 6 hovrätterna i Sverige.
Senast ändrad: 2008-07-30