JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Lättläst - om Sveriges Domstolar

Domstolen är till för alla i Sverige (medborgarna).
Domstolen har makt att bestämma straff och lösa tvister.

I Sveriges grundlag står det att domstolarna
ska vara självständiga.

Varken riksdagen eller någon annan myndighet
får bestämma hur en domstol ska döma.

Riksdagen styr arbetet vid domstolarna
genom lagarna.

Vad kan domstolen hjälpa till med?

Domstolen kan hjälpa dig med vanliga frågor.
Till exempel kan vi tala om
hur du ska fylla i en stämningsansökan
och beskriva hur en rättegång går till.

Domstolen berättar om mål och ärenden.
Men det krävs att den som frågar
ställer sin fråga så att domstolen enkelt kan hitta uppgiften.

Om det är svårt att hitta uppgiften
får den som frågar själv komma och leta i arkiven
där papper sparas.

Vad domstolen inte gör

Domstolen kan inte hjälpa dig att bestämma hur du ska göra.
Vill du ha sådan hjälp ska du kontakta en advokat.
Domstolen står inte på någons sida och ska vara rättvis.
Därför pratar inte domstolen om till exempel
hur en regel ska följas i ett speciellt ärende.

Om du vill få tag i en dom

Om du vill få tag i en dom
ska du ta kontakt med den domstol
som talat om vilket beslut det blev i domen (meddelat domen).
Senast ändrad: 2008-07-30

Den här webbplatsen innehåller lättläst allmän information som är menad att ge ökad kunskap om Sveriges Domstolar. Informationen är inte heltäckande eller fullständig.

Informationen ska inte heller uppfattas som yrkesmässig eller juridisk rådgivning.