JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Marknadsföringsrättsliga mål : PMT 9149-16

Marknadsföring av telefon- och bredbandsabonnemang per telefon har inte visats vara av sådant slag att marknadsstörningsavgift ska utgå.

Tillhörande dokument