JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Varumärkesrättsliga mål: PMT 547-16

Mål om varumärkes- och upphovsrättsintrång samt skadestånd och vitesförbud på grund av angrepp på företagshemlighet (kundregister). Inarbetning av orddel av registrerat ord- och figurvarumärke inte visad. Upphovsrättslig intrångstalan ogillad, eftersom överlåtelse från upphovsmännen av upphovsrätten till texter och fotografier (i produktkatalog m.m.) inte åberopats samt exemplarframställning (av kundregister) inte visats. Yrkanden om skadestånd och vitesförbud på grund av angrepp på företagshemlighet – med ändring av tingsrättens dom – ogillade, eftersom föregående angrepp inte åberopats eller visats.

Tillhörande dokument