JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Övriga immaterialrättsliga mål: PMT 3491-16

Tingsrätten har vid den slutliga prövningen av ett mål om varumärkes- och upphovsrättsintrång bl.a. förordnat interimistiskt om ett vitesförbud.Klaganden har i Patent- och marknadsöverdomstolen yrkat bl.a. att det interimistiska vitesförbudet ska upphävas i avvaktan på Patent- och marknadsöverdomstolens slutliga prövning av intrångsfrågorna. Patent- och marknadsöverdomstolen har avslagit överklagandet i den delen.

(Beslut under rättegång)

Tillhörande dokument