JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Konkurrensrättsliga mål: PMÖÄ 8867-16

Efter att Patent- och marknadsdomstolen hade bifallit Konkurrensverkets ansökan om undersökning enligt 5 kap. 3 § konkurrenslagen (2008:579) (s.k. gryningsräd), utan att höra de som ansökan riktade sig mot, överklagade ett av de berörda bolagen beslutet. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömde att det fanns förutsättningar för bifall till Konkurrensverkets ansökan om undersökning hos bolaget.

Referatbeteckning: PMÖD 2016:2

Tillhörande dokument