JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Marknadsföringsrättsliga mål : PMÖ 8051-16

I ett mål om förbud och åläggande att lämna information enligt marknadsföringslagen har tillräckliga skäl inte ansetts föreligga för att interimistiskt förena förbuden och åläggandet med löpande vite.

Tillhörande dokument