JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Upphovsrättsliga mål: PMFT 1257-15

I mål om intrång i fotografisk bild enligt 49 a § upphovsrättslagen har Patent- och marknadsöverdomstolen – till skillnad från tingsrätten – funnit att det i målet inte visats att de påstått intrångsgörande bilderna innefattat framställning av exemplar av den upphovsrättsligt skyddade fotografiska bild som åberopats till grund för talan.

Tillhörande dokument